ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੱਧਾਲੂਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀ ਪਲਟੀ , 11 ਸ਼ਰੱਧਾਲੂਆ ਜਖਮੀ

119
Advertisement