ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ VC’s ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ -ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੇਪਰ :-ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ

Advertisement