‘ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ’ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕ ਮਨਵੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ

42
Advertisement

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਅਗਸਤ – ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕ ਮਨਵੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।