ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ,ਪੜ੍ਹ ਲਓ

Advertisement