ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 IPS ਤੇ 11 PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ :-ਪੜ੍ਹੋ ਸੂਚੀ

Advertisement