ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ 130 ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ , ਸੁਣੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਡਾ ਜਸਕਿਰਨ ਕੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

Advertisement