🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

0
19

🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

💫💫ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ💫💫