🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

0
37

🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

💫💫ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭੀੜ ਕਦੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ💫💫