🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

0
43

🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

💫💫ਚੰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ💫💫