🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

0
43

🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

💫💫ਅੰਨ੍ਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਂਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ💫💫