🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

0
54

🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

💫💫ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੁੱਕੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।💫💫