🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

44
Advertisement

🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

💫💫ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।💫💫

Advertisement