🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

47
Advertisement

🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

💫💫ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ💫💫

Advertisement