🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

41
Advertisement

🙏🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸🙏

💫💫ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਸਲੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।💫💫

Advertisement