ਜੰਮੂ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹਾਲ

34

ਸ੍ਰੀਨਗਰ. 9 ਦਸੰਬਰ: ਜੰਮੂ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।