ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁੜ ਬਣੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ

9

ਮੁੰਬਈ, 16 ਅਗਸਤ – ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।