ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ 46 ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

329

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ 46 ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ