24 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ 31,687 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ

376


ਮੁੰਬਈ, 8 ਸਤੰਬਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ ਅੱਜ 24.78 ਅੰਕਾਂ ਉਛਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 31,687.52 ਅੰਕਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ|
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4.90 ਅੰਕ ਉਛਲ ਕੇ 9,934.80 ਅੰਕਾਂ ਉਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ|