ਕੇਪਟਾਉਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ , ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 72 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਿਆ

189

ਕੇਪਟਾਉਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ , ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 72 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆ